2021/2022 m. registracija

Visi teniso aikštynų / skvošo / badmintono aikštelių bei fizinio rengimo centro  (toliau vadinama – Aikštynas) lankytojai ir jų svečiai turi laikytis gero elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su sporto komplekso patalpose ir/ar teritorijoje esančiais asmenimis.

Šių taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasi Aikštyno lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas sportuoti ir tinkamai prižiūrėti Aikštynus.

Visi Aikštyno lankytojai turi laikytis šių taisyklių ir atitinkamose situacijose skatinti kitus jų laikytis.

Šios taisyklės taip pat pakeitimai / papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami Paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje  www.tenisoakademija.lt bei skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, papildymais / pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.

Žaidimo laikas

Sporto kompleksas “SEB arena” žiemos sezonu (nuo rugsėjo iki birželio mėn.) dirba: I–IV, 7–23 val.; V, 7–22 val.; VI–VII, 8–22 val. Vasaros sezonu (nuo birželio iki rugsėjo mėn.) dirba: I–V, 7–22 val.; VI–VII, 8–22 val. ir Bernardinų sodo teniso aikštynas vasaros sezonu (nuo birželio iki rugsėjo mėn.) dirba: I–V, 7–21 val.; VI–VII, 8–21 val. Atskiros sporto kompleksų zonos gali turėti trumpesnį darbo laiką nei nurodyta aukščiau.

Žaidimo laikas Aikštynuose yra rezervuojamas iš anksto, su Aikštyno klientų aptarnavimo skyriumi arba administratorėmis, suderintu laiku arba laikas rezervuojamas Pirkėjams naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis. Žaidėjai gali naudotis paslaugomis tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo derinti rezervacijų laiką su administratoriais arba klientų aptarnavimo skyriumi.

Apranga

Visi žaidėjai teniso ir skvošo aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir tik atitinkamai tenisui/skvošui/badmintonui/treniruotėms skirtą avalynę.

Dėvintiems netinkamą ir / ar tepančią dangą avalynę – bauda 30,00 Eur.

Klientų elgesio normos

Visi Aikštyno lankytojai turi deramai elgtis – draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitais būdais gadinti aikštynų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams / lankytojams. Apgadinus grindų dangą -bauda 145,00 Eur.

Žaidėjų etiketas

Žaidėjas, prieš pradėdamas žaisti, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete ar kitu būdu jiems nebus padaryta žalos.

Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas. Aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas. po žaidimo lauko teniso aikštelėse su grunto ar kilimine danga, žaidėjai turi tvarkingai išlyginti aikštelės dangą su specialiu tinklu/šepečiu.

Maistas ir užkandžiai

Valgyti, gerti teniso klubo žaidėjai ir jų svečiai gali tik tam skirtose Aikštyno vietose (prie aikštelėse įrengtų suoliukų). Su savimi į Aikštyną lankytojai gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje ir tai yra nespalvotas gėrimas (gazuotas/negazuotas vanduo). Draudžiama neštis ir vartoti alkoholinius gėrimus.

Atsakomybės paskirstymas

Praėjimo kontrolė